Näitused 2018

Eesti lugu läbi 100 silmapaari

Maailmafilmi festivali ajal saab vaadata fotonäitust „Eesti läbi 100 silmapaari“
(B-alal).


Fotograafide Toomas Volkmanni ja Tõnu Tunneli ning disainer Tõnu Runneli loodud portree- ning meeleolufotod jutustavad pildikeeles Eesti sajandi lugu.

„On nii tuntud eestlasi kui ka hulganisti neid, kellega kohtute esimest korda. Iga Eesti Vabariigi aasta kohta on üks portree – nii on vanim jäädvustatuist sündinud 1918. ja noorim näinud ilmavalgust aastal 2017," kirjeldab projekti vedaja Kaire van der Toorn-Guthan.

Näitusel on esitletud ka 100 vaadet tuntuimatest Eesti paikadest, ehitistest, emotsioonidest, saavutustest ja fenomenidest, mis annavad ka Eestit mitte tundvale inimesele aimu meie kultuurist, loodusest, tehnikasaavutustest, köögist ja kommetest. Visuaalid seovad ühtseks tervikuks lühikesed tekstid, mis on kirjutatud nii eesti kui ka inglise keeles.

Kuraator: Kaire van der Toorn-Guthan 

Tekstid: Tiiu Suvi, Piret Jaaks, Mirjam Matiisen, Helina Piip 

Heli: Sven Sosnitski


Ajanihe. Udmurdi noorte palvused 1993/2017


Eesti Rahva Muuseum esitleb uut rändnäitust „Ajanihe“, mis pakub ajas liikumise võimalust foto- ja videokaamera objektiivi kaudu, mille ette on jäänud udmurdi poiste ja tütarlaste palvused ehk nn initsiatsiooniriitused. See on üleminekurituaal, millega tähistatakse ühest sotsiaalsest seisundist teise jõudmist, noorte vastuvõtmist kogukonna täiskasvanud liikmete sekka. Tänapäeval kohtab sellist riitust Euroopa rahvastel üsna harva, ka udmurtidel on see säilinud ainult ühes kohas – Tatarstanis Agrõzi rajoonis Varkled Bodja külas. Tegemist on kombetalitusega, mille traditsioon ei katkenud siin isegi nõukogude ajal ning on jõuline tänapäevalgi.

Näitusel on esitatud 1993. ja 2017. aastal aprillikuus jäädvustatud hetked noorte palvustest. Foto- ja videovõtted on teinud kaks uurimisrühma, kellel oli kasutada ajastule omane salvestustehnika, vastavalt filmi- ja digikaamera. Autorite fotode ja videote vahele jääb ligi veerand sajandit, aga audiovisuaalses materjalis kohtab palju korduvaid motiive. On märkimisväärne, et objektiivi ette on jäänud kahe põlvkonna kombetalitus – 2017. aasta palvustel osalesid muuhulgas 1993. aasta palvetajate lapsed.

Näitus on valminud Eesti Rahva Muuseumi ja Kuzebai Gerdi nimelise Udmurdi Rahvusmuuseumi (Iževsk, Venemaa) koostöös. Projekti toetas Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi Hõimurahvaste programm.

Kuraatorid: Nikolai Anisimov, Svetlana Karm, Arp Karm ja Eva Toulouze
Kujundaja: Jane Liiv
Fotod: Arp Karm 1993, Eva Toulouze, Nikolai Anisimov 2017
Video: Aado Lintrop 1993, Nikolai Anisimov 2017
Idee autor ja projektijuht: Svetlana Karm